Icareus Videopilvi julkisille toimijoille

Valtio, kunnat, liikelaitokset ja valtionyhtiöt

Selkeä ja ajankohtainen sisäinen ja ulkoinen viestintä on tärkeä osa julkisen organisaation toimintaa. 

Videolla viestisi menee tutkitusti tehokkaasti perille. Video on henkilökohtaisen tapaamisen jälkeen tehokkain viestinnän muoto – 6 kertaa tehokkaampi kuin kuva ja teksti. 

Sen lisäksi julkisten toimijoiden viestintää koskevat monet saavutettavuus- ja muut lainsäädännölliset vaatimukset, joista voit lukea alla.

Icareus-videopilvessä tuotat, hallinnoit ja julkaiset niin viestintävideot kuin -tapahtumatkin ilman teknistä osaamista. 

Online-videon hyötyjä julkisen organisaation viestintään ja koulutukseen

Tehokkuutta viestintään

Paranna sisäisen ja ulkoisen viestinnän laatua ja määrää. Tutkimusten mukaan jopa 93% sisäisen viestinnän ryhmistä pitää videota tärkeänä työvälineenä.

Parempaa osaamista koulutuksella

Jokainen on visuaalinen oppija ainakin siinä mielessä, että aivomme vastaanottavat suurimman osan käsittelemästään informaatiosta silmiemme kautta. Tutkimukset osoittavat, että opimme vielä paremmin kun tieto esitetään tavalla joka kohdistuu useisiin aisteihin. Video sisältää yleensä kuvamateriaalin lisäksi ääntä ja/tai tekstiä, mikä auttaa selventämään ja lisäämään välitettävän tiedon määrää. Tämä tekee siitä erityisen tehokkaan opetusvälineen.

Kustannussäästöt

Organisaatiot ovat julkaisseet tuloksia kuinka siirtämällä koulutuksensa videolle verkkoon he ovat saaneet kymmenien prosenttien kustannussäästöt ja jopa satojen prosenttien vuosittaisen sijoitetun pääoman tuoton.

Ajansäästö

Osallistujien ei tarvitse matkustaa vaan voivat käyttää vapautuvan aikansa hyödyksi. Heidän ei myöskään tarvitse osallistua tiettyyn aikaan, vaan voivat opiskella juuri silloin kuin se sopii heille parhaiten.

Suurempi yleisö koulutustapahtumalle

Online-videoiden avulla tavoitat ihmisiä enemmän kuin fyysiseen paikkaan sidotuilla tapahtumilla. Muista hyödyntää myös tallennekatselu tehokkaasti.

Ekologisuus

Online-video ja online-tapahtumat ovat hiilijalanjäljeltään huomattavasti fyysistä tapahtumia pienempiä.

Saavuta päättäjät ja kansalaiset bränditurvallisesti

Livestriimien ja online-videoiden avulla on helppo hyödyntää organisaatiostasi löytyvää asiantuntemusta ja siten nostaa brändisi arvoa sillä videon katselu kasvaa jatkuvasti.

Organisaatiot näkevät videolle suuren arvon, erityisesti videoviestinnässä ja oppimisessa. 98 % organisaatioiden työntekijöistä sanoo, että video on arvokas viestinnän parantamiseksi ja työntekijöiden kouluttamisessa paremmin ja nopeammin.

Lähde: Vyond 2022

Kun kuulee asiasta, 3 päivän päästä 10% muistaa sen.

Kun ääneen lisää kuvaa, 3 päivän päästä 65% muistaa sen.

Lähde: John Medina, Brain Rules 

Työntekijöistä todennäköisemmin katsoo videon kuin lukee tekstin.
+ 0 %
Kuva_Helsinki-kanava_tapahtuma_tallenne_Juhana_Vartiainen_4

Valtio ja liikelaitokset

Valtion organisaatioiden viestintä nojaa valtionhallinnon viestintäsuositukseen, jonka arvoja ovat avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus, ymmärrettävyys, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys. 

Videoviestintä on tutkitusti selkeä ja ymmärrettävä viestintämuoto, ja palvelee hyvin eri kohderyhmiä. 

Icareuksen  videoalustaa voi käyttää viestintävideoihin, live- tiedotustilaisuuksien ja koulutussisältöjen tuottamiseen, hallintaan ja julkaisuun, digilain mukaisesti.

Kunnat ja kaupungit 

Viestintä on tärkeä osa kuntien ja kaupungin toimintoja. Icareus Videopilvi tarjoaa tehokkaat ratkaisut tuottaa videoviestintää ja taklata saavutettavuus- ja lainsäädännön vaatimuksia. 

Ratkaisullamme kunnat voivat helposti toteuttaa valtuustokokouksien livestriimaukset, virtuaaliset asukasillat, kunnanjohtajan tiedotukset ja muut virtuaali- ja hybriditapahtumat. Videopilven avulla voit myös tuottaa, editoida, hallinnoida ja julkaista niin sisäiset kuin julkiset viestintä- ja infovideot ja tekstittää ne nopeasti ja kätevästi.

Kokoa kaikki sisällöt yhteiseen ”kaupunkikanava” -verkkopalveluun, jota voit hallinnoida ilman verkkosivupäivittäjän apua. Halutessasi voit myös kutsua oman kuntasi kulttuuri- ja liikuntatoimijat rikastuttamaan videopalvelua.  

Muut julkisrahoitteiset organisaatiot

Muita julkisia organisaatioita ja toimijoita joiden tulee ottaa huomioon  videoviestinnän vaatimukset ovat muun muassa evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko, niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, sekä organisaatiot jotka saavat rahoituksensa valtiolta.

Myös heille on tärkeää selkeä ja luotettava viestintä, joka noudattaa lakia ja saavutettavuusvaatimuksia.

Icareus Videopilven julkisia asiakkaita

Esimerkkitapaus Icareus Videopilven hyödyntämisestä kaupungin viestinnässä

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,49 miljoonaa asukasta ja 779 000 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus. Helsinki on myös Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus, monen suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin työnantaja, jolla on lähes 39 000 työntekijää.

Helsingin kaupungilla on nyt yksi luotettava, joustava ja keskitetty videoviestinnän ja -sisältöjen palvelu kansalaisille, matkailijoille ja henkilökunnalle. Sen avulla Helsinki voi virtaviivaistaa videoviestintää ja käyttää videon tehoa paremmin. Helsinki voi myös houkutella nuorempia yleisöjä, jotka haluavat videota ja tarjoavat kaiken kaikkiaan parempaa palvelua kansalaisilleen.

Icareus Videopilvi mahdollistaa online-videon hyödyntämisen koulutuksessa

Icareuksen videopilvi tarjoaa ratkaisut alusta loppuun – koulutus-, opetus- ja valmennusvideoiden ja -tapahtumien sisällöntuotantoon, editointiin, hallintaan, julkaisemiseen, abalysointiin sekä valinnaisesti sisällön kaupallistamiseen.

Tuota ja kuvaa

Tuota ja kuvaa koulutusvideot ja live-tapahtumat Icareus mobiilisovelluksilla tai  olemassa olevilla ratkaisuilla. Hallinnoi virtuaali- ja hybriditapahtumat Icareus Videopilvessä. Icareus Studiolla voit tuottaa myös ruutukaappausvideoita ja web-kameranauhoituksia.

Editoi ja tekstitä

Videot ja tallennetut tapahtumat voi trimmata nopeasti, editoida Icareus Studio videoeditorilla organisaatiosi brändin mukaiseksi ja Icareus tekstitystyökalulla tekstitettyä nopeasti samalle kielelle tai käännöskielelle. 

Hallinnoi

Icareus Videopilvipalvelussa koko koulutus-, opetus- ja muu henkilökuntasi voi hallinnoida kaikkea organisaation videosisältöä yhdessä paikassa. Voit hallinnoida videoita ja niiden metadataa, luoda ja hallinnoida tapahtumia ja niiden tallenteita, lisätä vuorovaikutteisuuselementtejä kuten viestiseiniä ja kyselyitä ja moderoida sisältöjä sekä käyttäjiä ja osanottajia.

Julkaise ja jaa

Videopalvelusta voit julkaista  ja jakaa sisältösi kaikkiin verkkoympäristöihisi. Voit tuoda LMS-ympäristöösi videot LTI-rajapinnan kautta, upottaa yksittäiset videot ja koostetut videosivut  verkkosivuille, Intranetiin tai asiakasivuillesi. Voit myös koostaa kokonaisen oppimisportaalin tai jakaa markkinointivideoita SoMe-kanaviisi.

Analysoi ja kehitä

Icareus Videopalvelu tarjoaa tarkkaa analytiikkaa muun muassa videoiden ja virtuaali- ja hybriditapahtumien live- ja tallennekatselusta, tuotetuista ja julkaistuista videoista ja käyttäjistä. Analysoi tietoja, kehitä sisältöäsi ja palveluitasi, ja toista!

Laki sanelee saavutettavuus- ja muita vaatimuksia julkisten toimijoiden online-videopalveluille

Jos organisaatiosi on julkinen tai julkisrahoitteinen toimija, niin online-videopalveluidenne tulee noudattaa mm. saavutettavuusvaatimuksia, digipalvelulakia, tietosuojamääräyksiä ja tekstitysdirektiiviä. Lue lisää mitä tulee ottaa huomioon ja kuinka Icareus Videopilvi auttaa teitä saavuttamaan vaatimukset.

  1. EU-direktiivin mukaiset tekstitysvaatimukset. Saavutettavuusdirektiivi on EU:n vuonna 2016 julkaisema direktiivi julkisen sektorin organisaatioiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tekstitysten osalta saavutettavuusdirektiivi koskee 23.9.2020 jälkeen julkaistuja videoita. Icareus tukee erilaisia tekstityksiä: kaikkiin suoratoistovideoihin voidaan liittää tekstitykset haluamilla kielillä, minkä lisäksi Icareus tarjoaa integroidun raakatekstitystyökalun, jonka avulla voidaan tekoälyn avustamana tekstittää videot nopeasti ja edullisesti.
  2. WCAG-saavutettavuusvaatimukset – WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Icareuksen videoportaalit, -sivut ja videosoittimet tukevat WCAG 2.1. AA-tason kriteerejä.
  3. Mihin videosi, metadatasi tallennetaan ja kuka näkee analytiikkatiedot katsojista? EU:n tietosuoja-asetus koskee myös videopalveluita. Vaikka asetus sallii sisältöjen ja käyttäjätietojen siirron EU:n ja esim. USA:n välillä, jos palveluntarjoaja noudattaa Privacy Shield –tietosuojatasoa ja on rekisteröitynyt palveluun. Monet julkishallinnon toimijat ovat kuitenkin katsoneet, että tietosuoja-asetuksen kannalta turvallisinta rekisterinpitäjän kannalta on käyttää palveluntarjoajia, jotka säilyttävät tiedot Euroopassa. Icareuksen videopilvi vastaa GDPR vaatimuksia, kaikki videot ja metadatat pysyvät Euroopassa ja vain te pääsette katsomaan omien käyttäjienne henkilö- tai analytiikkatietoja.
  4. Digipalvelulaki, Some –palvelut vs. omat verkkosivut – Digipalvelulain mukaan jos sosiaalisen median kanavissa on asiakkaille keskeistä, oleellista tietoa sisältäviä videoita, tieto pitää joka tapauksessa tarjota myös organisaation omilla verkkosivuilla (tai mobiilisovelluksessa). (Lisätietoja esim. Aluehallintovirastolta https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi) Icareuksen videosoittimilla kaikki videot voidaan upottaa lain mukaisesti toimijan verkkosivuille.
  5. Tietosuojalaki, evästeiden hyväksyntä ja upotettavat videosoittimet – Tietosuojavaltuutetun lain tulkinnan mukaan julkisten toimijoiden tulee tarjota yhtä hyvää palvelua loppukäyttäjille jotka eivät hyväksy verkkosivun evästeitä kuin niille jotka hyväksyvät. Esimerkiksi YouTuben embed -videoiden toimiminen vaatii evästeiden hyväksynnän ja eivät ole tietosuojalain mukaisia. Icareuksen videosoittimet toimivat verkkosivuilla vaikka evästeitä ei hyväksyttäisikään.
  6. Julkiset käyttöliittymät suomeksi ja ruotsiksi – Suomalaisten julkisen hallinnon toimijoiden tulee tarjota verkkomateriaalinsa suomeksi ja ruotsiksi ja jossain paikoissa useammalla kielellä. Ei ole hyväksyttävää, että esim. videotapahtumien käyttöliittymät ovat englannin kielellä. Icareuksen sisällöt, kuten metadata kuvaukset, tekstitykset, videoportaalit, -sivut ja videosoittimet tukevat aina suomen ja ruotsin kieltä ja ne voidaan lokalisoida myös muille kielille.
  7. Sisällön luotettavuus – Tänä päivänä sosiaalinen media täyttyy erilaisesta disinformaatiosisällöistä ja erilaiset ”fake news” videot ovat nousseet esille. Ilmaisten videopalveluiden käyttöehdoissa annat palvelun tarjoajalle sekä muille käyttäjille oikeuden mm. kopioida, muokata ja jaella videosisältöäsi edelleen. Icareuksen videopilvipalvelussa vain te päätätte että missä muodossa ja minne jaatte sisältöä ja kaikki oikeudet pysyvät teillä.

Icareus Videopilven hyödyt julkisille toimijoille

Yksinkertaista sisäinen onlinevideoprosessinne

Live-tapahtumat ja webinaarit, viestintä- ja koulutusvideot ja SoMe–videot – hallinnoi, editoi ja julkaise videot kaikki samasta pilvipalvelusta selaimella. Helppo julkaisu verkkosivuilla joko kootusti yhdessä paikassa tai sitten upota ne verkkopalveluihinne tai esim. LMS-oppimisympäristöön.

Tuota, editoi ja tekstitä opetus ja koulutusvideot helposti ja kätevästi

Icareus Studio työkalulla teet ruutukaappauksella, webikamerasta nauhoituksella tai tuomalla videoita työkaluun tuotat ja editoit laadukkaat organisaation näköiset videot. Icareus tekstitystyökalulla tekstität videot manuaalisesti tai käyttäen tekoälypohjaista raakatekstitystä saat nopeasti tekstitysrungon videoihin.

Tiedotustilaisuudet, kokoukset ja muut Live-streaming tapahtumat organisaation näköisinä

Julkaise tapahtumat omilla sivuillanne tai omassa tapahtuma URL:ssa ja avoimina, suojattuna, rekisteröitymisellä tai maksullisena helposti ja nopeasti ilman verkkosivupäivittäjän apua.

Auttaa vastaamaan digi-ja tietosuojalainsäädäntöä ja saavutettavuusvaatimuksia.

Tuota tekstityksiä manuaalisesti, tai nopeasti automaattisina tekoälyraakatekstityksinä. Lainmukaiset videoiden upotukset sekä täysi tuki WCAG-suosituksille ja GDPR -vaatimuksille.

Cyber- ja bränditurvallinen ympäristö ilman "fake news” -vaaraa

Pidä täysi kontrolli sisältöihisi ja niiden oikeuksiin cyber-turvallisesti. Omassa videopilvessä vain ja ainoastaan te omistatte oikeudet sisältöihinne ja päätätte missä, milloin ja kenelle ne näkyvät. Videoita ei voi kopioida eikä muokata ja julkaista omilla nimellä kuten SoMe –palveluissa eivätkä ne sekoitu muihin somekäyttäjien sisältöihin.

Pidempi ja laadukkaampi katselukokemus verkkosivuilla.

Tutkitusti oma videopalvelu pidentää asianvideoiden katselua verrattuna sosiaaliseen mediaan. Huippulaatuinen video, organisaation brändillä omassa videosoittimessa, ilman asennuksia verkkosivuille upotettuna tai omassa videoportaalissa tai videosivulla.

Lisää tehoa markkinointiviestintääsi

Juliase videot organisaatioilmeesi mukaisessa ja bränditurvallisessa ympäristössä.ja tee ohjauksia esim. eri verkkosivuille. Jaa omat videonne sidosryhmillenne esim. medialle teidän omalla videoplayerillä, joka ohjaa katsojan teidän sivuille (eikä esim. sosiaaliseen mediaan). Hyödynnä myös palvelumme eri mainostus ja markkinointiominaisuuksia.

Monipuolisempi videopalvelu

Motivoi eri organisaation toimijoita (viestintä/markkinointi/hallinto) tekemään videosisältöä yhteiseen palveluun

Helppokäyttöinen, edullinen ja nopeasti käyttöönotettava pilvipalvelu.

Saat palvelun käyttöösi vaikka päivässä ja palvelu osaa käyttää kuka tahansa viestinnän, markkinoinnin, koulutuksen tai sisältöjen tekijä.

Uutisia liittyen Icareus Videopilvi -palveluun

Lataukset

Lisämateriaaleja liittyen Icareus Videopilveen:

Kalvosarja Icareus videopilvi julkisille toimijoille.

Kalvosarja Icareus videopilvi kaupungeille ja kunnille.